กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซต์ภัทรกานต์
กลับสู่หน้าหลัก ภัทรกานต์
search
Englishไทย

บริษัท ภัทรกานต์ เทรดดิ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจทำเหมืองแร่แบไรต์ซึ่งเป็นผู้ถือสัญญาเช่าประทานบัตรแหล่งแร่แบไรต์ในสาธารณรัฐประชาชนลาว และดำเนินการทำเหมืองแร่แบไรต์ทั้งชนิดก้อนและบดละเอียด เพื่อใช้อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เรายังเป็นผู้ผลิตแร่แคลเซียมบดละเอียด รวมถึงเคมีภัณฑ์อื่นๆเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทั่วไป นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้ (By Product)ของกลุ่มน้ำมันปาล์มหลากหลายประเภท เราจึงเป็นบริษัทผู้นำเข้าและส่งออก เป็นบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐานการทำงาน ที่พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ที่สูงเทียบเท่าระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน