บทความน่าสนใจ

กลุ่มพลังงานทดแทนและสินค้าผลพลอยได้จากปาล์มน้ำมัน

     Crude Palm Oil (CPO) – น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากผลปาล์มสด ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สำหรับ บริโภค / น้ำมันไบโอดีเซล และเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์

 

 

  •      – CPO – A (Crude Palm Oil Grade A)  น้ำมันปาล์มดิบเกรดมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค และเกรดน้ำมัน เพื่อดำเนิน การผลิตไบโอดีเซล โดยการควบคุมมาตรฐานของน้ำมันปาล์มดิบ เกรดA ถูกควบคุม ด้วยค่าทาง เคม คือ FFA (Free Fatty Acid) ไม่เกิน 5% ของปริมาณ CPO ต่อ 1 หน่วย และค่า DOBI ไม่ต่ำกว่า 2.0 ลักษณะ ของน้ำมัน จะเป็น สีเหลือง ไปจนแดงและมีความข้นหนืด

 

  •      – CPO – B (Crude Palm Oil Grade B)   น้ำมันปาล์มดิบเกรด B ดำเนินการผลิตจากการอบ แล้วสกัดผลปาล์มทั้ง ผลรวม ไปถึงเมล็ดในน้ำมันปาล์มดิบ เกรด B เหมาะกับอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยการ ควบคุม มาตรฐานของน้ำมันปาล์มดิบ เกรด B ถูกควบคุมด้วยค่าทางเคมี คือ FFA (Free Fatty Acid) ในระดับไม่เกิน 8 – 10 % ของปริมาณ CPO ต่อ 1 หน่วย และมีค่า M & I ที่ไม่สูงกว่า 0.5 % ต่อ ปริมาณ CPO ต่อ 1 หน่วย ลักษณะ ของน้ำมันจะเป็น สีระหว่างเหลือง แดงและน้ำตาลคล้ำ โดยขึ้นอยู่กับการผลิตในขั้นตอนการอบปาล์มของแต่ละผู้ผลิตที่จะ ส่งผลต่อผลปาล์มไหม้ หรือ ความสะอาดของผลปาล์มก่อนเข้ากระบวนการสกัด

 

 

     Palm Acid Oil (PAO) – น้ำมันปาล์มดิบกรดสูง (น้ำมันบ่อน้ำเสีย,น้ำมันปาล์มที่เก็บไว้นานจนค่ากรดปรับขั้นสูง) ถือเป็นน้ำมันปาล์มดิบ ชนิดหนึ่งที่เป็นเกรดที่ไม่ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานไบโอดีเซล และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ โดย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกเพื่อนำไปใช้ใน อุตสาหกรรมผลิตสบู่ (soap ship) และอื่นๆ

 

     Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) – น้ำมันปาล์มมัว หรือ น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ หรือ น้ำมันปาล์ม RPO เป็นน้ำมันที่ได้จากการนำ CPOเข้ากลั่น และผ่านขั้นตอนการฟอกสีและดับกลิ่นและแยกกรดที่มีอยู่ในCPOออกไปคุณลักษณะ ของน้ำมันปาล์มมัว น้ำมันจะมีชั้นส่วนของไขปาล์มอยู่ในเนื้อน้ำมัน อยู่ ซึ่งน้ำมันจะมี ีคุณสมบัติในการทนต่อความร้อนสูง ในระยะ เวลานาน และเมื่อนำมาทอดอาหาร ตัว อาหารที่ทอดจะมีคุณสมบัติที่กรอบ อร่อย เนื่องจากคุณสมบัติ ของไขปาล์มที่เสมือน เคลือบ ผิวของอาหารอุตสาหกรรมที่นิยมนำ RPO เข้าใช้ คือ กลุ่มอุตสาหกรรม อาหารทอด ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมข้นหวาน ไอศครีม และไบโอดีเซล ในบางช่วงเวลา ที่ไขปาล์มสเตียรินไม่เพียงพอ เป็นต้น

 

     Palm Fatty Acid Distillate (PFAD ) – กรดปาล์ม คือ สินค้าที่ได้จากการกลั่น CPO และแยกตัวออกมา กรดปาล์ม ถือเป็นสินค้า มากอรรถประโยชน์ในการใช้ งาน เช่น อุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคอลเพื่อผลิตสเตียริค แอซิด อุตสาหกรรมผลิต สบู่ อุตสาหกรรมผลิต ไบโอดีเซล อุตสาหกรรมผลิตจารบี