กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน

วัน/เดือน/ ปี : 10 มกราคม 2563

สถานที่ : โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน อ.ปากชม จ.เลย

ชื่อกิจกรรม : วันเด็กประจำปี 2563

 

     บริษัทภัทรกานต์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติและไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควร ทางเราจึงมีการจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน อ.ปากชม จ.เลย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

     โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัทภัทรกานต์ได้มีการจัดกิจกรรม จับฉลากของขวัญ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมถึงการนำของไปมอบให้กับเด็กๆ อาทิเช่น ถุงเท้า อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆ โดยบริษัทได้มีการเลือกโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียนเนื่องจากการสำรวจ ทำให้พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลความเจริญ รวมทั้งยังขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กๆในด้านต่างๆอยู่อีกมาก

     ดังนั้นบริษัทภัทรกานต์จึงได้จัดทีม เพื่อเดินทางไปมอบความสุข ความสนุกสนาน และนำของที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ไปมอบให้กับน้องๆโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน อ.ปากชม จ.เลย เพื่อตอบแทนสังคมและแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่ชุมชน