กิจกรรม

ร่วมช่วยเหลือชาวสวน ซื้อมังคุดแจกผู้รับการฉีดวัคซีน COVID – 19

มอบเสื้อให้สถานีตำรวจภูธรปากชม

มอบเครื่องช่วยหายใจ

แจกไข่ COVID-19

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน