กิจกรรม

มอบเสื้อให้สถานีตำรวจภูธรปากชม

มอบเครื่องช่วยหายใจ

แจกไข่ COVID-19

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน