บทความน่าสนใจ

ขั้นตอนการผลิตแร่โดโลไมท์ชนิดเผาสุก

     แร่โดโลไมท์ชนิดเผาสุกนั้น  คือ การนำแร่โดโลไมท์  มาเผาด้วยความร้อนประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส  ระยะเวลาในการเผาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อน้ำหนักสินค้า 1 ตัน  การผลิตสินค้าจะใช้เตาเผาทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง ยาว สูง  ด้านละประมาณ 6 เมตรในการผลิตสินค้านั้น มีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

     ขั้นตอนที่ 1  นำวัตถุดิบจากแหล่งมากองไว้เพื่อนำเข้าเตาเผา  วัตถุดิบมีการขนส่งมาจากแหล่งโดยรถบรรทุก
18 ล้อ  ใช้วัตถุดิบประมาณ 300 ตันต่อเตา  หรือรถบรรทุกประมาณ 10 เที่ยว  จะแยกวัตถุดิบเป็น 3 ขนาด ได้แก่

  • – ขนาดใหญ่   ขนาด 8-12 นิ้ว  จำนวน 3 เที่ยว
  • – ขนาดกลาง  ขนาด 6-8 นิ้ว  จำนวน 5 เที่ยว
  • – ขนาดเล็ก     ขนาด 3-5 นิ้ว  จำนวน 2 เที่ยว

 

     ขั้นตอนที่ 2  การนำวัตถุดิบเข้าเตาเผา ต้องมีการวางวัตถุดิบเป็นชั้นๆ 3 ขนาด โดยหินขนาดใหญ่ต้องวางไว้ด้านล่าง  ขั้นตอนนี้ต้องใช้คนในการยกวัตถุดิบทีละก้อน วางรียงในเตาเผา และวางเป็นปล่อง 4 ปล่อง การทำขั้นตอนนี้ จึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการวางวัตถุดิบ และเลือกวัตถุดิบ หินขนาดกลางและขนาดเล็ก  จะใช้รถแบ็คโฮตักใส่ถังเหล็ก และรถเครนจะทำการยกถังเหล็กเพื่อทำการปล่อยวัตถุดิบลงในเตา ทางด้านบน โดยหินขนาดเล็ก จะเป็นหินที่วางชั้นบนสุด และต้องทำเป็นลักษณะของภูเขาสูงกว่าเตาเผาประมาณ 1.5 เมตร เพื่อการถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อมีการเผาวัตถุดิบ

     ขั้นตอนที่ 3 การเผาวัตถุดิบ จะมีการเผาประมาณ 8-9 วัน โดยการเผาจะมีเชื้อเพลิง 3 ชนิด คือ ฟืน จำนวน 25 ตัน ถ่านหินลิกไนท์จำนวน 45 ตัน ถ่านหินบีทูมินัสจำนวน 45 ตัน โดยการดูว่าสินค้าสุกได้ตามต้องการหรือยังนั้น ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดู และตัดสินใจเท่านั้น

     ขั้นตอนที่ 4 การนำวัตถุดิบออกจากเตาเผา เป็นการใช้รถแบ็คโฮตักออกจากเตาเผา ทางด้านประตูแก้วทั้ง 2 และใช้คนโกย ในส่วนที่รถแบ็คโฮเข้าไปไม่ถึง

     ขั้นตอนที่ 5 นำสินค้าที่ได้มาผ่านเครื่องคัดขนาด โดยจะมีการนำมาโม่ให้มีขนาด 10-100 มิลลิเมตร และ 0-10 มิลลิเมตร

     ขั้นตอนที่ 6 นำสินค้าที่ได้บรรจุถุงขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ขั้นตอนนี้ ใช้แรงงานทั้งสิ้น เนื่องจากเตาเผาเป็นเตาเผาแบบโบราณ อาจมีเศษอิฐที่เป็นส่วนประกอบของผนังเตา หรือแร่ดิบปนเปื้อนได้