ข่าวสารอัพเดต

บริษัทภัทรกานต์ ได้รับช่วงประทานบัตรแหล่งแร่แบไรต์ใน สปป.ลาว เพิ่มอีกหลายแปลง

     ทางบริษัทเราหลังจากทำเหมืองแบไรต์ด้วยทีมงานที่เต็มไปด้วยคุณภาพและซื่อตรงมาได้ระยะหนึ่ง ทางบริษัทเราได้รับความไว้วางใจอนุญาติให้สำรวจแหล่งแร่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ทางเราได้ทำการการสำรวจแหล่งแร่แบไรต์ที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญและความรอบคอบในการวางแผนในแต่ละขั้นตอนเพื่อ ให้มีการใช้เทคนิคการสำรวจและเงินทุนทุกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

     ทางเราได้ประสบความสำเร็จในการสำรวจหาแหล่งแร่แบไรต์ที่มีคุณภาพ และได้ริเริ่มทำเหมือง อีกหนึ่งแปลงในการผลิตแร่แบไรต์ออกมาอย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อควาต้องการของตลาด

 

PATTARAKAN TRADING CO.,LTD.
Tel : 0-2116-8303 Fax: 0-2116-8304
Hot line : 096-935-3569
E-Mail : info@pattarakan.com
Website : www.pattarakan.com