ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

     ด้วยความเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออกชั้นนำ เกี่ยวกับแร่แบไรต์ เบนโทไนท์ และแร่ชนิดอื่นๆ รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงาน ที่พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ที่สูงเทียบเท่าระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

      จากการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน คุณภาพตรงตามความต้องการ จัดส่งตรงเวลาและได้รับการสนุนที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในทุกๆด้านเพื่อรองรับการเจริญเติมโตในอนาคต

ผู้นำในด้านการผลิตแบไรต์

ผู้นำในด้านการผลิตแบไรต์

      เป็นรายแรกของประเทศไทยที่มีการส่งออก แร่แบไรต์จำนวนเยอะที่สุดต่อ SHIPMENT เพื่อส่งออกส่งไปยังสหรัฐอเมริกา

จุดเริ่มต้น

ในช่วงที่อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเติบโต ภัทรกานต์เป็นรายแรกที่ได้มองเห็นว่าแร่แบไรต์ใน สปป.ลาว มีคุณภาพสูงและมีปริมาณที่เพียงพอ จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อทำเหมืองแร่แบไรต์ สำหรับนำเข้ามาผ่านกระบวนการแต่งแร่ในประเทศไทย จนเป็นทีรู้จักจากบริษัทชั้นนำอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศต่างประเทศ

 • 2554

  ปี พ.ศ 2554 จุดกำเนิดภัทรกานต์

  วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เข้าจดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกานต์เทรดดิ้ง โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายแร่แบไรต์ ( แบเรี่ยมซัลเฟส ) แร่อิมิไนส์ , ดีบุก รวมถึงผลพลอยได้จากการผลิตปาล์มน้ำมัน

 • 2556

  ปี พ.ศ 2556 แปรสภาพเป็น บริษัท จำกัด

  กิจการเริ่มเติบโตขึ้นอย่างเป็นลำดับ หจก.ภัทรกานต์เทรดดิ้ง ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาก่อตั้งที่กรุงเทพมหานคร และแปรสภาพเป็น “บริษัท ภัทรกานต์เทรดดิ้ง จำกัด” เนื่องจาก ณ เวลานั้น ภัทรกานต์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากการผลิตแร่แบไรต์รายใหญ่จาก สปป.ลาว รวมไปถึงการผลิตเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 • 2558

  ปี 2558 ขยายสาขา และจัดทะเบียนคลังสินค้าทัณฑ์บน

  บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น จากนั้นบริษัทจึงได้จดทะเบียนคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตจากเหมืองในปริมาณที่มากขึ้นหลายเท่าตัว และพร้อมกันนั้นได้จดทะเบียน สนง.สาขา1 ณ จังหวัดเลย และเพื่อเตรียมรองรับการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

 • 2562

  ปี 2562 ก้าวขึ้นสู่เบอร์ 1 ของประเทศไทยกับการส่งออกแบไรต์

  บริษัท ภัทรกานต์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก้าวขึ้นสู่ผู้นำในด้านการผลิตแบไรต์อย่างแท้จริง จากการเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดส่งแบไรต์จำนวนเยอะที่สุด โดยได้จัดส่งไปยังยุโรป และตะวันออกกลาง รวมไปถึงการเริ่มการผลิตและนำเข้า เบนโทรไนท์ที่มีคุณภาพสูง เพื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับการเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในเมืองไทย

 • 2563

  ปี 2563 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”

  ด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา และเพื่อรองรับการเติมโต ด้วยการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ มาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ตั้งแต่นั้นมา

 • 2564

  ปี 2564 ขยายธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่มั่นคง

  จากการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับการเชื่อถือจากหลายภาคส่วน และเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ภัทรกานต์ จึงได้ขยายภาคธุรกิจออกอีกหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภัทรกานต์โลจิสติกส์ หรือธุรกิจอื่น ๆ เพื่อรองรับการเติบโต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของ