กิจกรรม

มอบเสื้อให้สถานีตำรวจภูธรปากชม

วัน/เดือน/ ปี : 7 กรกฏาคม 2563

สถานที่ : สถานีตำรวจภูธรปากชม

ชื่อกิจกรรม : มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง

 

     ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริษัทภัทรกานต์ได้มีการมอบเสื้อตำรวจจราจรสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ทางบริษัทภัทรกานต์ได้มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักสากล โดยมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรปากชม เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน