ข่าวสารอัพเดต

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อและที่อยู่บริษัท

บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราเป็นผู้จัดจำหน่าย “เบนโทไนท์”( Bentonite ) สำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้างและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา การเจาะ และการหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมอื่นๆอีกหลากหลายงาน. ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า สิ้นค้าจากเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทุกหน่วยงาน

     ** ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ งานเล็ก ส่งครั้งละเล็กน้อย ส่งคราวละมากๆ ทางภัทรกานต์เรามีสต๊อกเบนโทไนท์ ( Bentonite ) พร้อมยินดีส่งมอบ ทุกรูปแบบ **

บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแร่แบไรต์. เพื่ออุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ และเกรดเคมีเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งแบบก้อนและบดละเอียด. ทางเราเป็นผู้ดำเนินการทำเหมืองแร่แบไรต์ที่ได้รับสัมปทานด้วยตัวเองจาก สปป.ลาว เราจึงผลิตสินค้าได้คุณภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้า และยังจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อและที่อยู่บริษัท

     ด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดกว่า 9 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัท ภัทรกานต์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่บริษัทใหม่ โดยจะใช้ชื่อใหม่และสถานที่ดังนี้

 

“บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”

ที่อยู่ เลขที่ 5/167 ซอยงามวงค์วาน25 แยก26 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

** โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป **

 

PATTARAKAN TRADING CO.,LTD.

No. 5/167, Soi Ngamwongwan25( Yaek 26 ), Bangkhen, MuangNonthaburi,

Nonthaburi 11000,Thailand

Tel : 66(0)-2116-8303 Fax: 66(0)-2116-8304 , Mobile : 66(0)96-935-3569, 66(0)94-2347771-2

E-Mail: info@pattarakan.com |  Website : www.pattarakan.com

 

     ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบ ต่อสิทธิที่ลูกค้ามีต่อบริษัทแต่อย่างใด. บริษัทฯใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณ ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ ที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯด้วยดีตลอดมาบริษัทฯขอยืนยันการให้บริการที่ดีตลอดจนคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพต่อท่านเสมอไป

ขอบคุณครับ

วุธ / MD

 

PATTARAKAN CORPORATION CO.,LTD.
Tel : 0-2116-8303 Fax: 0-2116-8304
Hot line : 096-935-3569
E-Mail : info@pattarakan.com
Website : www.pattarakan.com