กิจกรรม

แจกไข่ COVID-19

วัน/เดือน/ ปี : 11 พฤษภาคม 2563

สถานที่ : บ้านณิชกานต์ (ริมโขง) อ.ปากชม จ.เลย

ชื่อกิจกรรม : ร่วมปันใจสู้ภัย COVID – 19

 

     เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเราประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วทั้งประเทศ

     บริษัทภัทรกานต์และทีมงาน จึงได้ร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2653 ที่ผ่านมา ได้มีการนำไข่ไก่ น้ำดื่ม และ อาหารแห้ง มอบให้กับชาวบ้าน ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19