บทความน่าสนใจ

แร่แบไรท์ ( Barite, BaSo4 )

     แร่แบไรท์มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่าหนัก เนื่องจากแบไรท์เป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าปกติ ส่วนประกอบของ แร่แบไรท์คือ แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) โดยทั่วไปแร่แบไรท์มีสีขาวหรือเทาดำ อย่างไรก็ตาม อาจปรากฏ เป็นสีอื่นๆ ได้

     สีของแร่แบไรท์นั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งปลอมปนตก ค้างระหว่างที่ แร่ตกผลึก ที่มักจะพบมากจะมีลักษณะ เป็นสีขาว หรือสีเทา อาจจะใส ไม่มีสี สีเหลือง หรือว่ามี สีแดงอ่อน คุณสมบัติเด่นของแร่แบไรท์ที่เด่นที่สุด คือ มีความถ่วงจำเพาะซึ่งสูงเมื่อจับดูจะรู้สึกหนักมือผิด ปกติไปจากแร่อโลหะอื่นๆที่มีขนาดเท่าๆกัน ไม่ละลายใน กรดเกลือแม้จะเผาเพื่อเร่งปฏิกิริยา แต่ถ้าจุ่มในกรดเกลือ ให้เปียกแล้วนำไปเผาจะได้เปลวไฟสีเขียวอ่อน และแร่ แบไรท์จะมีความแข็งประมาณ 3 – 3.5 และมีความหนา แน่นสูง จึงทำให้เป็นแร่ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท

 

 

ประโยชน์การใช้งานของแร่แบไรต์

     โดยทั่วไปแร่แบไรท์มักนำมาใช้เป็นโคลนสำหรับประสานในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้อง ผ่าน กระบวนการบด ให้ละเอียดและผสมเข้ากับน้ำรวมทั้งสารเคมีและแร่ชนิดอื่นๆ เสียก่อนหลังจากนั้นจึงลำเลียงผ่าน ปั้มแรงดันสูง ลงหลุมเจาะ น้ำหนักของแร่

  • – จะช่วยลดแรงดันของน้ำมันและก๊าซจากหลุมเจาะแร่แบไรท์มี ประโยชน์เพื่อการขุดเจาะน้ำมันเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการใช้ แร่แบไรท์ในอุตสาหกรรมสีเคลือบเงา พลาสติก การผลิตแก้ว และช่วยลดการแผ่รังสีจากจอคอมพิวเตอร์และ โทรทัศน์อีกทั้ง ยังเป็นส่วนประกอบในการทำ สารเคมีแบเรียม
  • – แร่แบไรท์มีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีเอ็กซ์และแกมมา จึงใช้เป็นยารับประทาน ก่อนการเอ็กซเรย์ลำไส้และ กระเพาะอาหาร แร่แบไรท์ สามารถนำไปผสมกับซีเมนต์ เพื่อทำบรรจุภัณฑ์เก็บสารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งยังใช้ในการ ผลิตผ้าเบรกและคลัทช์ สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก
  • – แหล่งแร่แบไรท์ มีอยู่ทั่วโลก หลังจากทำเหมืองแร่ดิบจะ ถูกจัดส่ง ไปยังโรงแต่งแร่เพื่อลดขนาด แบเรียมซัลเฟต บริสุทธิ์มี ( แบไรท์ดกรดเคมี ) ค่าความถ่วงจำเพาะ 4.5 กรัม/ซม3 ส่วนแบไรท์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมขุดเจาะ น้ำมันต้องมีค่า ความถ่วงจำเพาะอย่างต่ำ 4.2 กรัม / ซม3 แร่แบไรท์ควรได้รับการตรวจสอบปริมาณ สารปนเปื้อน จำพวกซีเมนต์ซิเดอไรต์ฟิโรไทต์ ยิปซัม หรือแอนไฮ- ไดรต์ ก่อนนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน

 

     บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือสัญญาเช่าประทานบัตรแหล่งแร่แบไรท์ในสาธารณรัฐประชาชนลาว และ ดำเนินการทำ เหมืองแร่แบไรท์เพื่ออุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ,ผ้าเบรค,สี,อื่นๆ สามารถผลิตแร่ได้พอเพียง ต่อความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ