เกี่ยวกับภัทรกานต์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

     เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจทำเหมืองและโรงงานแต่งแร่แบไรต์ ( BaSO4 ) ทั้งชนิดก้อนและบดละเอียด เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเคมี รวมถึงใช้ใน อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้แบไรต์ หรือ แบเรียมซัลเฟส ( BaSO4 ) ทั้งหมด

     ต่อมาเราได้เราขยายธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เบนโทไนท์ ( Bentonite ) แคลเซียม ( Ca ) เหล็ก ( Fe ) และแร่ชนิดอื่น ๆ ทั้งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรมทั่วไป วิศวกรรมโยธาและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนั้นยังมีเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอีกหลากหลายประเภท

     เราจึงเป็นบริษัทผู้ผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐานการทำงาน ที่พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ที่สูงเทียบเท่าระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทผู้ผลิตแร่ชั้นนำ

เราจะเป็นบริษัทผู้ผลิตแร่ชั้นนำ

      เราจะเป็นบริษัทผู้ผลิตแร่ชั้นนำที่ลูกค้าเลือกในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน และคุณภาพระดับสากล เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

รับผิดชอบต่อสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

      นอกจากนี้ บริษัท ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังดำเนินธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และพันธมิตร ทางธุรกิจของเรา เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง

พันธกิจ

บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีแผนการดำเนินการและการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ยึดแนวทางในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันคือ
“มุ่งมั่น พัฒนา คุณภาพ”

พัฒนาคุณภาพ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาองค์กร

พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อการเติบโตที่มั่นคงอย่างแท้จริง

สร้างความสัมพันธ์

สานความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อลูกค้าและคู่ค้าเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน

ดูแลบุคลากร

จะดูแลบุคลากรในองค์กรดังเช่นสมาชิกในครอบครัว