มอบเสื้อให้สถานีตำรวจภูธรปากชม

วัน/เดือน/ ปี : 7 กรกฏาคม 2563 สถานที่ : สถานีตำรวจภูธรปากชม ชื่อกิจกรรม : มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง        ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริษัทภัทรกานต์ได้มีการมอบเสื้อตำรวจจราจรสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

มอบเครื่องช่วยหายใจ

วัน/เดือน/ ปี : 9 กรกฏาคม 2563 สถานที่ : โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม จ.เลย ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนมอบเครื่องช่วยหายใจ        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทภัทรกานต์ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลปากชม

แจกไข่ COVID-19

วัน/เดือน/ ปี : 11 พฤษภาคม 2563 สถานที่ : บ้านณิชกานต์ (ริมโขง) อ.ปากชม จ.เลย ชื่อกิจกรรม : ร่วมปันใจสู้ภัย COVID – 19        เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเราประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID – 19

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน

วัน/เดือน/ ปี : 10 มกราคม 2563 สถานที่ : โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน อ.ปากชม จ.เลย ชื่อกิจกรรม : วันเด็กประจำปี 2563        บริษัทภัทรกานต์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติและไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควร