เบนโทไนท์ (Bentonite)

เบนโทไนท์

บริษัท ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จำหน่าย เบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดียมเบนโทไนท์ ( Sodium bentonite ) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นเรื่องความหนืด การดูดซับน้ำที่ดี มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อถูกน้ำ

การทำโคลนเจาะ

หล่อเลี้ยงและหล่อลื่นหัวเจาะ และดันเศษดินเศษหินขึ้นมาปากหลุมในการเจาะบาดาลหรือการเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

การเจาะดึงท่อลอดใต้ดิน

หล่อลื่น ดันดินโคลนออกจากรูเจาะในการการเจาะดึงท่อลอดใต้ดิน ( งาน HDD ) และงานก่อสร้างรากฐาน ลงเสาเข็มระบบเปียก

งานกันซึมของน้ำ

ใช้ผสมกันคอนกรีตและเคมีมีอื่น ๆในการสร้างเขื่อน หรือสร้างคลองส่งน้ำ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

ภาคการเกษตร

ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินปรับสภาพดิน ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์เพื่อลดกลิ่นและเชื้อโรค

ธุรกิจหลัก

เบนโทไนท์

     บริษัท ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราเป็นผู้จัดจำหน่ายและควบคุมการผลิต “เบนโทไนท์”( Bentonite) ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามการใช้งานในรูปแบบต่างๆ  ทั้งสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้างและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา การเจาะ และการหล่อโลหะ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่า สิ้นค้าจากเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทุกหน่วยงาน

ธุรกิจหลัก

ประโยชน์การใช้งานของเบนโทไนท์

      เบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดียมเบนโทไนท์  ( Sodium bentonite ) สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำที่ดี และมีอัตราการขยายตัวที่สูงเมื่อถูกน้ำ  สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้าน เช่น

      –  การทำโคลนเจาะ  โดยใช้ผสมกับน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะ เอาเศษหิน ดิน ขึ้นมาปากหลุม และกันการพังของหลุมเจาะ ในการเจาะบาดาลหรือในการเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

      –  การเจาะดึงท่อลอดใต้ดิน ( งาน HDD )  เพื่อหล่อลื่น ดันดินโคลนออกจากรูเจาะในการการเจาะดึงท่อลอดใต้ดิน และงานก่อสร้างรากฐาน หรืองานลงเสาเข็มระบบเปียก

      –  การสร้างเขื่อน หรืองานก่อสร้างรากฐาน และงานกันซึมต่าง ๆใช้ผสมกับปูนซีเมนต์หรือเคมีอื่น ๆ เพื่อกันการซึมของน้ำได้ดี

ธุรกิจหลัก

ประโยชน์การใช้งานของเบนโทไนท์

      – รวมถึงอุตสาหกรรมสำหรับงานอื่น ๆ เช่น การทำแบบหล่อโลหะ , การขจัดสีในน้ำมัน , เภสัชภัณฑ์ , อาหารสัตว์ , เครื่องสำอาง , การขจัดคราบไขมันสัตว์, การประสานแร่เหล็กให้เป็นก้อนก่อนถลุง

      – ภาคการเกษตร ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ปรับสภาพดินทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์,  ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้ผสมกับมูลสัตว์เพื่อลดกลิ่นและลดปริมาณเชื้อโรค

      ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น เราสามารถผลิตเบนโทไนท์ ได้ตรงตามคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทุกประเภทงาน และเห็นได้ว่าเราสารามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อีกตามความต้องการ

ติดต่อ ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น !

สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อสินค้า เรายินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ