กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซต์ภัทรกานต์
กลับสู่หน้าหลัก ภัทรกานต์
search
Englishไทย
NewsUpdate
Loading...
LeftNewsRightNews

ขายเบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดี่ยมเบนโทไนท์ ( Sodium bentonite )

บริษัท ภัทรกานต์เทรดดิ้ง จำกัด เราเป็นผู้จัดจำหน่าย "เบนโทไนท์"( Bentonite ) สำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้างและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา การเจาะ และการหล่อโลหะ จึงมั่นใจได้ว่า สิ้นค้าจากเราเป็นไปตามมารฐานสากล เป็นที่ยอมรับทุกหน่วยงาน

 

ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ งานเล็ก ส่งครั้งละเล็กน้อย ส่งคราวละมากๆ ทางภัทรกานต์เรามีสต๊อกเบนโทไนท์ ( Bentonite ) ยินดีบริการพร้อมส่งมอบ ทุกรูปแบบ

เบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดี่ยมเบนโทไนท์  ( Sodium bentonite )

สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำที่ดี มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อถูกน้ำ  เช่น

-  การทำโคลนเจาะ  โดยใช้ผสมกับน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะในการเจาะบาดาลหรือในการเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 - การสร้างเขื่อนและกันซึมต่างๆ  ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์หรือเคมีอื่นๆ เพื่อกันการซึมของน้ำได้ดี

- งานก่อนสร้างรากฐาน ตอหม้อ และงานก่อนสร้างทุกชนิด

- รวมถึงอุตสาหกรรมสำหรับงานอื่นๆ เช่น การทำแบบหล่อโลหะ  , การขจัดสีในน้ำมัน , เภสัชภัณฑ์ , อาหารสัตว์ , เครื่องสำอาง , การขจัดคราบไขมันสัตว์, การประสานแร่เหล็กให้เป็นก้อนก่อนถลุง

 -  ภาคการเกษตร ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินปรับสภาพดินทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์,  ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้ผสมกับมูลสัตว์เพื่อลดกลิ่นและลดปริมาณเชื้อโรคได้ดี

บริษัท ภัทรกานต์เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและส่งออก โดยตรง รวมไปถึงควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การใช้งานในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  เราเป็นผู้จัดส่งโซเดี่ยมเบนโทไนท์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หลายๆโครงการใน สปป.ลาว  รวมไปถึงส่งให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  จึงมั่นใจได้ว่า สิ้นค้าจากเราเป็นไปตามมารฐานสากล เป็นที่ยอมรับทุกหน่วยงาน

 

PATTARAKAN TRADING CO.,LTD. Tel : 0-2116-8303 Fax: 0-2116-8304
Hot line : 096-935-3569 E-Mail : [email protected] Website : www.pattarakan.com
#เบนโทไนท์ #Bentonite #Sodium Bentonite #เบนโทไนส์