ภัทรกานต์โลจิสติกส์

โลจิสติกส์

บริษัท ภัทรกานต์ โลจิสติกส์ จำกัด

     บริการขนส่งภายในประเทศ ของ PTK Logistics สามารถจัดส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ทั้งขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ด้วยเครือข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ

การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ

      PTK Logistics สามารถจัดส่งสินค้าของลูกค้าถึงผู้รับปลายทางได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และ ตรงเวลา

ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุด

ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุด

      โดยรูปแบบการขนส่งสินค้าจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าและความต้องการของลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

เคียงคู่ลูกค้า

เคียงคู่ลูกค้า

      ยกระดับการให้บริการขนส่ง ให้มีคุณภาพ ด้วยความชื่อสัตย์ จริงใจ ด้วยคุณธรรมและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ตรงใจผู้ใช้บริการเป็นที่สุด

ถึงที่หมายตรงเวลา

ถึงที่หมายตรงเวลา

      เราเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ว่าสินค้าที่ต้องการให้ส่งไปนั้นจะต้องไปถึงที่หมายด้วยความรวดเร็วทันเวลานัดหมายเป็นหนึ่งในความใส่ใจเรา

สินค้าปลอดภัย

สินค้าปลอดภัย

      เราใส่ใจในงานขนส่งในทุกรายละเอียด เพื่อให้สินค้าของคุณถึงที่หมายอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรก

ใส่ใจบริการ

ใส่ใจบริการ

      ด้วยมาตรฐานการส่งงานและผลงานที่โดดเด่น ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ครบครัน จนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มธุรกิจ