กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซต์ภัทรกานต์
กลับสู่หน้าหลัก ภัทรกานต์
search
Englishไทย
.
แคลเซียมคลอไรด์ calcium chloride (CaCl2)

แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) ใช้มากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหรรมการเกษตร ในอุตสาหกรรมเกษตรนิยมใช้รักษา และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆนิยมใช้ เป็นสารดูดซับความชื้นหรือดูดซับน้ำออกจากตัวทำละลาย ในอุตสาหกรรมอาหารบางชนิด นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เพื่อเพิ่มรสชาติ และสกัดโปรตีนออกจากเนื้อ เช่น การผลิตไส้กรอก การผลิตเนื้อหมัก และในงานก่อสร้างยังใช้ในงานเทคอนกรีตเป็นสารเร่งการแข็งตัว เป็นต้น
ขายเบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดี่ยมเบนโทไนท์ ( Sodium bentonite )

บริษัท ภัทรกานต์เทรดดิ้ง จำกัด เราเป็นผู้จัดจำหน่าย "เบนโทไนท์"( Bentonite ) สำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้างและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา การเจาะ และการหล่อโลหะ จึงมั่นใจได้ว่า สิ้นค้าจากเราเป็นไปตามมารฐานสากล เป็นที่ยอมรับทุกหน่วยงานิ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ งานเล็ก ส่งครั้งละเล็กน้อย ส่งคราวละมากๆ ทางภัทรกานต์เรามีสต๊อกเบนโทไนส์ (Bentonite) ยินดีบริการพร้อมส่งมอบ ทุกรูปแบบ
เบนโทไนท์ ( Bentonite ) , โซเดี่ยมเบนโทไนท์ ( Sodium bentonite )

เบนโทไนท์นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำที่ดี มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อถูกน้ำ เช่นการทำโคลนเจาะ, การสร้างเขื่อนและกันซึมต่างๆ , การทำแบบหล่อโลหะ การขจัดสีในน้ำมัน เภสัชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง การขจัดคราบไขมันสัตว์ การประสานแร่เหล็กให้เป็นก้อนก่อนถลุง, การเกษตร
แร่โดโลไมท์

โดโลไมท์ เป็นสารปรับสภาพดิน และปรับโครงสร้างดิน ลดความเป็นกรด, แก้ดินเปรี้ยว, รักษาอาหารดินเสีย ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พืชไม่ดูดปุ๋ย ใส่ปุ๋ยไปมากเท่าไหร่ พืชก็ไม่ดูดกิน อันเนื่องมาจากดินเสีย เพราะใช้เคมีกับดินมาเป็นเวลานาน แร่โดโลไมท์เป็นแร่อโลหะหรือแร่อุตสาหกรรม มีลักษณะคล้ายหินปูนบางครั้งอาจพบเป็นผลึกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือพบเป็นเม็ด หรือมีลักษณะเป็นเนื้อแน่นไม่แสดงรูปผลึก มีหลายสี แต่ที่พบบ่อยคือสีขาวถึงเทา แร่โดโลไมท์มีสูตรทางเคมีคือ CaMg(Co3)2 มีส่วนประกอบของ CaO 30.4% MgO 21.7% (Mg13%) และ CO2 47.9% ถ้าได้ผ่านกระบวนการเผาหรือการนำความชื้นออก จึงได้มีชื่อสินค้าว่า Burnt Dolomite หรือโดโลไมท์ชนิดเผาสุก มีลักษณะเป็นก้อนสีขาว ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเหมือนปูนขาว แต่ค่าทางเคมีของ Burnt Dolomite คือ CaO ≥ 50% และ MgO ≥ 30% ซึ่งมีสินค้าด้วยกัน 2 ชนิด
แคลเซียมออกไซด์, Calcium Oxide, CaO, ปูนร้อน

ปูนขาว ไลม์ (lime) มีชื่อเรียกทางเคมีว่า แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) และมีสูตรทางเคมีคือ CaO ลักษณะโดยทั่วไปเป็นผงสีขาว มีฤทธิ์เป็นด่าง กัดกร่อนได้ โดยปกติแล้วจะผลิตแคลเซียมออกไซด์, CaO จากการเผาวัสดุใดๆ ที่มีส่วนผสมของหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต, CaCO3) เป็นองค์ประกอบ ณ อุณหภูมิมากกว่า 825 องศาเซลเซียส เรียกกระบวนการเผานี้ว่า calcination และจะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ออกมา ปูนขาวนี้ สามารถทำปฏิกิริยากับ CO2 ที่อยู่ในอากาศ โดยอาศัยระยะเวลาที่นานพอ กลับกลายเป็น CaCO3 ได้ ดังนั้นการเก็บรักษาต้องระวังไม่ให้อากาศสามารถผ่านเข้าไปในภาชนะที่ใช้จัดเก็บได้
ดินขาว (China Clays)

ดินขาว (China Clays) ของอังกฤษซึ่งพบที่เมือง Cornwall และเมือง Devon นั้นเป็นดินชนิดปฐมภูมิ (Primary Clay) ซึ่งได้มาจากกระบวนการทำเหมืองแบบเปิด (Open-cast Pits) โดยใช้ระบบน้ำแรงดันสูงในการล้าง น้ำจะพัดพาเอาดินและสิ่งเจือปน (ส่วนใหญ่เป็นพวก Mica และ Quartz) ไปยังด้านล่างของเหมือง จากจุดนี้สารแขวนลอยจะถูกปั๊มไปยังถังตกตะกอนขนาดใหญ่ซึ่งสิ่งเจือปนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่จะถูกตกตะกอนแยกออกไป ทำให้ในสารแขวนลอยดังกล่าวจะเหลือเพียงอนุภาคของดินและสิ่งเจือปนที่มีขนาดละเอียดกว่าเท่านั้น