กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซต์ภัทรกานต์
กลับสู่หน้าหลัก ภัทรกานต์
search
Englishไทย
NewsUpdate
Loading...
LeftNewsRightNews
.
การใช้งานเบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดี่ยมเบนโทไนท์ ( Sodium bentonite )

เบนโทไนท์ (Bentonite) หรือ โซเดี่ยมเบนโทไนท์ ( Sodium bentonite )สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำที่ดี มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อถูกน้ำ
หน้า Page Facebook ของ บจก.ภัทรกานต์เทรดดิง

ติดตามข่าวสาร และสามารถติดต่อ บจก.ภัทกานต์ได้ง่านขึ้นผ่าน Page Facebook ของบริษัทที่ https://www.facebook.com/Pattarakantrading/
ขั้นตอนการผลิตแร่โดโลไมท์ชนิดเผาสุก

แร่โดโลไมท์ชนิดเผาสุกนั้น คือ การนำแร่โดโลไมท์ มาเผาด้วยความร้อนประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อน้ำหนักสินค้า 1 ตัน การผลิตสินค้าจะใช้เตาเผาทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง ยาว สูง ด้านละประมาณ 6 เมตรในการผลิตสินค้านั้น มีขั้นตอนการผลิต
แร่แบไรท์ ( Barite, BaSo4 )

แร่แบไรท์มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่าหนัก เนื่องจากแบไรท์เป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าปกติ ส่วนประกอบของแร่แบไรท์คือ แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) โดยทั่วไปแร่แบไรท์มีสีขาวหรือเทาดำ อย่างไรก็ตาม อาจปรากฏ เป็นสีอื่นๆ ได้
กลุ่มพลังงานทดแทนและสินค้าผลพลอยได้จากปาล์มน้ำมัน

Crude Palm Oil (CPO) - น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากผลปาล์มสด ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สำหรับบริโภค / น้ำมันไบโอดีเซล และเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์