ขั้นตอนการผลิตแร่โดโลไมท์ชนิดเผาสุก

     แร่โดโลไมท์ชนิดเผาสุกนั้น  คือ การนำแร่โดโลไมท์  มาเผาด้วยความร้อนประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส  ระยะเวลาในการเผาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อน้ำหนักสินค้า 1 ตัน  การผลิตสินค้าจะใช้เตาเผาทรงสี่เหลี่ยม