งานส่งออกแบไรต์ เกรดขุดเจาะนำมันและก๊าซธรรมชาติ 5,000 MT

Year : 2021
Owner : PATTARAKAN CORPORATION CO.,LTD.
Contractor : MALAYSIA