กิจกรรม

ร่วมช่วยเหลือชาวสวน ซื้อมังคุดแจกผู้รับการฉีดวัคซีน COVID – 19

วัน/เดือน/ ปี : 15 สิงหาคม 2564

สถานที่ : บจก. ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น สนง.สาขา 1  อ.ปากชม จ.เลย

ชื่อกิจกรรม : ร่วมปันใจสู้ภัย COVID – 19

 

     บริษัท ภัทรกานต์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วนเหลือชาวสวนในการร่วมซื้อผลไม้จากสาวสวนเพื่อนำมาแจกแก่ผู้มารับการฉีดวัคซีน Covid-19

                  จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผลไม้ไทยในฤดูกาลผลิตปีนี้ โดยเฉพาะมังคุด และเงาะ ในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ที่มีผลผลิตออกมาพร้อมกันประสบปัญหาอย่างมาก ทั้งในเรื่องราคาที่ตกต่ำกว่าทุกปี เราจึงร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการซื้อมังคุดจากสวนโดยตรง เพื่อสนับสนุนผลไม้และรายได้แก่ชาวสวน

                 ส่วนหนึ่งยังเป็นการช่วยเหลือและต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยของเรา และเป็นการช่วยเหลือกันในยามยาก ในยามที่โควิด-19 คุกคามชีวิตพี่น้องชาวไทย เราได้นำมังคุดมาแจกแก่ผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด ณ สำนักงานสาขา 1 อ.ปากชม จ.เลย  เราทุกคนจะร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน