กองแร่แบไรต์ BaSo4 (แร่ดิบ) ของบริษัท ภัทรกานต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Year : 2019
Owner : Pattarakan Corporation co.,ltd.
Contractor : Stock Barite Ore