งานส่งออกแร่แบไรต์ถุง 50 Kg. ปริมาณ 1,000 MT ไปต่างประเทศ

Year : 2021
Owner : Pattarakan Corporation co.,ltd.
Contractor : Indonesia